Det finns flera anledningar till varför ett hushåll kan behöva ta ett lån. Det kan vara för att finansiera en ny bostad eller för att tvättmaskinen plötsligt gick sönder. Svenska hushåll är belånade i olika grad och den totala summan varierar beroende på vilken åldersgrupp hushållet tillhör samt om man är bosatt på landet eller i en stad.

Några anledningar är däremot vanligare än andra och de fyra vanligaste orsakerna till att svenskar lånar pengar följer nedan.

Fyra anledningar att ansöka om lån

För att köpa en bostad: Den vanligaste anledningen till att låna pengar är för att köpa en bostad eller ett fritidshus. Enligt statistik från Aftonbladet har strax över 80 procent av svenskarnas lån gått till att finansiera en bostad eller extrabostad. Det är också vanligt att nya bostadsköpare tar ett extralån för att kunna betala kontantinsatsen på 15 procent som krävs för att banker ska bevilja ett bostadslån.

Huslån

(Källa: Unsplash)

För att köpa en bil eller båt: Fordon av olika slag är ofta dyra och 40 procent av alla låntagare lånar för att kunna köpa en bil. 2 procent lånar för att kunna köpa en båt. Det är inte ovanligt att ett hushåll har flera billån, eller ett billån plus ett båtlån.

För att renovera: Renovering är den tredje vanligaste anledningen till varför svenskarna lånar pengar. 22 procent lånar för att kunna renovera sina hem, varav 3 procent lånar för att renovera sina fritidshus/extrabostäder. Det är vanligt att renoveringslån bakas in i bostadslånen. Det skapar en enklare betalningsplan och kan ge bättre räntor.

Lån till husrenovering

(Källa: Unsplash)

För att slå ihop flera lån: 8 procent av svenska låntagare har samlingslån eller omstartslån. Det är ett lån som tas för att slå ihop flera mindre lån och krediter. Det är viktigt att granska villkoren för ett samlingslån och jämföra om det är mer förmånligt att samla lånen eller betala av dem var för sig.

Skillnader mellan olika lån

Ett lån ser aldrig likadant ut eftersom det utformas efter lånets syfte. Ett bil- eller bostadslån betalas till exempel heller aldrig ut till låntagaren utan går direkt till säljaren. Ett lån som däremot ska gå till en renovering sätts in på låntagarens konto eftersom det inte är säkert att hela summa ska gå till en byggfirma. Delar utav lånet kanske ska läggas på att köpa material. Att låna pengar är inte svårt, men det kräver en del förhandsarbete. När det är bestämt vad lånet ska användas till behöver låntagaren jämföra olika långivare för att kontrollera vilka som ger bäst ränta och återbetalningsvillkor.

Det kan erbjudas två olika slags räntor, en nominell och en effektiv, och amorteringen kan antingen ske via annuitetslån eller rak amortering. Det är upp till varje låntagare att avgöra vilka krav och villkor som passar dem bäst eftersom de grundar sig på lånets syfte och den privata ekonomin.

Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan olika lån och inte enbart titta på vilka långivare som ger den lägsta räntan. Det är lika viktigt att vara tydlig med vad lånet ska gå till. Det kommer nämligen att hjälpa till i valet och gör det enklare för långivaren att ge villkor som passar båda parter.