rörlig ränta

När du skriver på ett bolån kan du välja mellan fast eller rörlig ränta. Rörlig ränta har visat sig vara en lönsam affär för många bostadsägare och här förklarar vi varför.

Vilken ränta du väljer kan spela stor roll för vad din slutliga boendekostnad blir. Ränta är den avgift du betalar till banken eller kreditgivaren, för att få låna. Det är alltså själva kostnaden för lånet. Till detta läggs också amortering, vilket är återbetalning av själva lånebeloppet. Ränta och amortering är alltså två skilda saker men de är ändå nära sammankopplade.

Om du tror på en fortsatt ekonomisk uppgång med låg ränta och låg inflation är det definitivt rörligt lån du ska välja. Känner du dig osäker på hur marknaden ska utvecklas i framtiden bör du känna efter vad som passar just dig. Kanske uppskattar du tryggheten i att binda lånet på några år, så att du vet exakt hur mycket du måste betala.

Vad är rörlig ränta?

Det är en vanlig missuppfattning att rörlig ränta bara berör lån utan säkerhet. I verkligheten är denna typ av ränta vanligt förekommande bland banker och långivare. Men rörlig ränta eller marknadsränta är en räntesats som varierar över tid – både upp och ner. Genom att binda räntan vet du hur mycket du ska betala, men med rörlig ränta riskerar du inte att gå miste om en räntesänkning.

För bolån med rörlig ränta gäller räntesatsen i 3 månader i taget och om någon ändring sker måste långivaren meddela dig. Du kan när som helst binda räntan eller flytta lånet till en annan bank om du är missnöjd med nuvarande villkor. Dessutom slipper du oroa dig för den ränteskillnadsavgift som bankerna tar ut ifall du skulle sälja bostaden. Om lånet är bundet och du säger upp det i förtid måste du nämligen betala ränteskillnad till banken för den tid som bindningstiden skulle ha gällt.

Vem tjänar på rörlig ränta?

Det korta svaret är att rörlig ränta nästan alltid är en god affär för konsumenten. Åtminstone sett ur ett historiskt perspektiv och under tider då ekonomin är stabil. Genom att välja rörlig ränta får du större frihet att förhandla fram ränterabatt och du kan även byta långivare fritt. Hela marknaden ligger framför dina fötter och det är bara att välja från det smörgåsbord av aktörer som slåss om att få dig som kund.

Om du har ett mindre bostadslån – under en miljon kronor – är rörlig ränta utan tvekan det mest fördelaktiga. Med ett mindre lån har du större marginaler och därför blir en eventuell räntehöjning inte lika kännbar. Även om räntan är rörlig finns det lagar och regler som kreditgivaren måste följa och situationen får aldrig lov att bli som ”rena vilda western”.

Vad finns det för risker?

Största risken är förstås om räntan stiger eller om något oförutsett inträffar som har stor inverkan på samhällsekonomin och marknaden. En lågkonjunktur brukar föra med sig högre räntor och många minns säkert 1990-talskrisen då riksbanken tvingades chockhöja räntan till 500 %. Detta var en allvarlig händelse och sannolikheten att något liknande ska hända igen anses av de flesta som låg.

De flesta riskerna går att undvika genom eget engagemang. Här gäller det att vara lyhörd för vad som händer i ekonomin och samhället. Märker man att marknaden sviktar kan det vara en god idé att binda räntan på en kortare eller längre period (1-5 år).

Fördelar med rörlig ränta

  • Historiskt sett billigare
  • Du kan spara mycket vid sjunkande ränta
  • Enklare att sälja bostaden
  • Amortera extra eller slutbetala när du vill

Nackdelar med rörlig ränta

  • Svårt att beräkna kostnad
  • Osäkert – särskilt vid höga lånebelopp
  • Kräver att man är insatt

Här höjs räntan?

Generella upp- och nergångar kan man ofta få en känsla för, men oförutsedda händelser är svårare att få med i beräkningen. Genom att följa Riksbankens ränteprognos kan man skapa sig en egen bild av läget och försöka förutse justeringar som kommer att påverka boräntorna. Många tror att räntan kommer att höjas i början av 2019, men om det blir så återstår att se. Ekonominyheter kan vara torra och tråkiga, men ett tips är att hitta en kunnig reporter eller skribent som du litar på – och försök sedan följa med i utvecklingen.

Rörlig ränta billigare

Att ha rörlig ränta innebär en stor frihet för dig som konsument. När räntan ändras (i regel var tredje månad) kan du alltid ta ett nytt beslut gällande att binda lånet eller byta långivare. När de nya, strängare amorteringsreglerna infördes 2018 lovade Finansinspektionen att konsumenterna fortfarande skulle ha stor frihet att välja vilken bank de vill. I verkligheten har det har blivit svårare, eftersom den nya banken ofta kräver hög amortering när lån läggs om.

I praktiken innebär detta att många med bunden ränta sitter fast med sina gamla villkor, trots att de kanske skulle vilja byta bank. Rörlig ränta gör det mycket enklare att flytta lån och du kan i princip byta långivare från en dag till en annan. När man jämför lån gäller det att se till lånebeloppet. Ofta kan man få en mycket bättre ränta om man lånar mycket pengar. Då kan banken räkna hem en större vinst, även om räntan är något lägre.

Påverkas lån med rörlig ränta av de nya amorteringsreglerna?

De nya amorteringsreglerna påverkar endast nya lån och att ändra från fast ränta till rörlig påverkar inte amorteringskravet. Skulle du däremot utöka lånet kan det komma att påverkas ifall det totala lånet överstiger 4,5 gånger din inkomst. Det är viktigt att komma ihåg att amortering inte är en kostnad utan en återbetalning av lånesumman. Detta betyder i praktiken att du sparar till dig själv när du amorterar av ett lån.

Hur påverkas ekonomin av en höjd ränta? Ett bra sätt är att ta reda på det är att använda bankernas beräkningskalkyler. Där kan du ange dina uppgifter, välja räntesats och se svart på vitt hur boende-kostnaden påverkas vid räntans uppgång eller nergång. Var medveten om att dagens räntenivå är förhållandevis låg. Det är därför mycket troligt att den kommer att stiga framöver.

Håll koll på förändringar

Förutom att hålla koll på förändringar i marknaden kan du spara pengar genom att jämföra olika banker och långivare. De flesta har en räntetabell på sin hemsida, men observera att räntan som anges här är schablonmässig. De flesta kan också erbjuda sina kunder olika typer av lånerabatt, vilket innebär att du får bättre ränta än den som anges.

Bästa sättet att hitta bostadslån till lägst ränta är att ta kontakt med banken eller att använda ett jämförelseverktyg online. Tänk på att om ditt bolån består av flera delar kan du välja att binda en del, medan en annan löper med obunden ränta. På så sätt kan du dra fördel av båda varianterna och du garderar dig till viss del mot räntehöjningar.

Skapa räntebuffert

Om du har rörlig ränta men vill ha trygghet kan du också spara ihop till en räntebuffert. Då får du marginal för att klara av en högre ränta samtidigt som du säkrar din ekonomi för andra motgångar. Att ha ett sparkapital är alltid bra och särskilt om man äger sin bostad, eftersom kostnader för reparationer och förbättringar kan uppkomma. Det viktiga är att anpassa budgeten efter din individuella ekonomi – spara hellre lite än inget alls.