Tjäna pengar på arbitrage affärer

Vad är arbitrage och hur kan man tjäna pengar på det? Arbitrageaffärer har blivit allt vanligare även i Sverige och den som är intresserad kan tjäna pengar snabbt.

Kanske har du hört talas om investerare och traders som sysslar med arbitrageaffärer. Vad är arbitrage? Termen används vid handel av aktier, obligationer, råvaror, valutor eller derivat och beskriver hur man kan dra fördel av prisskillnaden mellan två eller flera marknader. Den som är insatt i ekonomi och marknadsutveckling kan utnyttja obalansen (prisskillnaden) och tjäna pengar snabbt.

Många drömmer om att bli traders för att kunna leva ett liv med ekonomisk frihet. Men är det så enkelt att lyckas? Det gäller att veta vad man gör och att aldrig satsa pengar man inte har råd att förlora. Detta gäller vid alla investeringar som ger hög avkastning, till skillnad från sparkonton som omfattas av statlig insättningsgaranti. För att kunna tjäna pengar på arbitrage behöver du ha ha ett startkapital.

Äkta arbitrage och riskarbitrage

Äkta arbitrage innebär en ren form av arbitrage och detta är något av ett idealscenario, där två tillgångar som har ett lika faktiskt värde kan handlas till olika pris. I takt med att tekniken har blivit bättre är möjligheten att göra vinst på äkta arbitrage allt mer sällsynt. I teorin sägs äkta arbitrage sägs vara riskfritt. Numera är det vanligare med en annan variant – riskarbitrage.

Riskarbitrage är mer avancerat och här gäller det att kunna förutse utvecklingen på marknaden. Du köper en tillgång med aktuellt pris som snart kommer att ändras (exempelvis aktier i ett företag som genomgår förändring eller uppköp). Här gäller det att kalkylera på risker och att vara väl uppdaterad om nyheter inom finansvärlden. Riskarbitrage innebär en högre risk än äkta arbitrage, eftersom det inte är säkert att tillgångens värde kommer att ändras.

Arbitrage valutahandel vs arbitrage aktier

Det finns olika typer av affärer som kan bedrivas när det gäller arbitrage. Man kan handla inom valutor, med aktier, derivat eller obligationer. Hemligheten ligger i att identifiera prisskillnad mellan likvärdiga produkter, eller att förutse en gynnsam prisutveckling som ger möjlighet till en lönsam affär. Detta oberoende av vilken handelsvara det rör sig om.

Vad innebär arbitrage inom valutahandel? Du köper och säljer samtidigt en tillgång för att dra nytta av prisskillnaden. Ibland kan man tjäna på 3-vägsarbitrage, dvs arbitrage i tre led. Detta kan liknas vid en ”förädling” av det man handlar med, utan att tillgången ändras.

Aktiearbitrage är en avancerad typ av handel men även den klassas som ”riskfri vinst” eller ”riskfri handel”. Om du har koll på marknader och hittar aktier billigare eller kan sälja dyrare är det mindre risk än om du börjar spekulera i utvecklingen av en viss aktie. Även om man har fått indikationer kan man kan aldrig förutse exakt vad som ska hända på aktiemarknaden.

A-aktier vs B-aktier arbitrage

Låt oss ta ett exempel på hur det kan se ut om man gör arbitrageaffärer genom att byta mellan olika aktieslag – A-aktier och B-aktier. Anta att du köper en A-aktie då den kostar 100 kronor hos exempelvis Investor. Låt oss säga att samma bolags B-aktie kostar 105 kr vid samma tidpunkt. Med tiden förändras kursen och efter ett tag har A-aktien stigit så pass att den står över B-aktien i kurs.

Om du då säljer A-aktien och istället köper B-aktien som nu blivit billigare kan du utnyttja obalansen eller mellanskillnaden och tjäna pengar. Eftersom du återinvesterar får du större ägarandel av framtida vinster från företaget. Transaktionsavgifterna (courtage, växlingsavgifter osv) blir dock höga för små affärer och därför är det svårt att tjäna mycket pengar vid små innehav.

Äger du redan en större andel aktier ser läget mer lovande ut. För att göra exemplet tydligare kan vi räkna på ett innehav av 100 st aktier.

A-aktier: 110 kr x 100 st = 11 000 kr

B-aktier: 105 kr x 100 st = 10 500 kr

Mellanskillnaden (förtjänsten) blir 500 kronor och från denna måste du räkna bort courtaget för försäljningen, eventuell växlingsavgift och eventuell vinstskatt. Det gäller alltså att passa på när skillnaden (spreaden) är stor mellan de olika aktieslagen. Rätt agerat gör tiden jobbet åt dig och du kan se fram emot en bra avkastning på din investering.

win win

Hur mycket kan man tjäna på arbitrage?

Exakt hur mycket du kan tjäna beror på flera faktorer. Inköpspriset är inte så relevant, utan det är andra saker som avgör hur stor avkastningen blir:

  • Hur många aktier eller hur stor andel du har
  • Hur stor prisskillnaden är
  • Hur mycket courtage (och andra avgifter som valutaväxling) du måste betala för att genomföra bytet.

Ju fler andelar eller aktier du äger eller lyckas komma över – desto större möjlighet får du till ökad avkastning längre fram. Detta vilket du säljer eller tar emot vinstutdelning från bolaget.

Sports arbitrage – Riskfri betting

Inom sport finns också en typ av arbitrage och denna oddsmarknad kallas sports arbitrage eller riskfri betting. Poängen med denna spelform är att den är riskfri och avsett hur det går i en match kan du se fram emot vinst på ditt satsade kapital. Arbitrage betting är ett relativt nytt begrepp i Sverige och till skillnad från vanligt spel är detta ett sätt att spela med bäst odds och garanterad vinst.