annuitetslån bolån

Annuitetslån innebär att du betalar ett fast belopp under hela återbetalningstiden, tills skulden är återbetald. Syftet är att du ska betala ett konstant belopp vid varje betalningstillfälle, vilket ger dig bättre kontroll över din ekonomi.

Det finns olika typer av lån och man brukar prata om rak amortering och annuitetslån. Hur skiljer de sig åt och vilket ska man välja? När du lånar pengar måste du förstås betala tillbaka dem och detta görs vanligtvis via amorteringar. Förutom amortering betalar du även ränta, vilket är kostnaden för att få låna pengar. Det kan också tillkomma avgifter som uppläggningsavgift och aviavgifter.

Vanligtvis återbetalas lån genom ett antal avbetalningar och det är vanligt att ha en avbetalning per månad. Det går också att betala av mer på en gång, om du skulle önska. Då sjunker skulden snabbare. Man brukar skilja på äkta annuitetslån och falsk annuitet. Dessa fungerar lite olika och det kan vara bra att känna till skillnaderna när man jämför lån.

Vad är ett annuitetslån?

Har du annuitetslån betalar du av en viss summa av lånet varje månad. Denna typ av återbetalning är omtyckt eftersom du alltid vet exakt hur stor varje återbetalning blir. Ränta och amortering (vilket är återbetalnings av själva skulden) slås ihop, så att du får en klumpsumma som är lika stor vid varje inbetalning. Detta kan jämföras med rak amortering, där du betalar varje summa i amortering varje månad plus ränta. Räntan beräknas utifrån hur stor den kvarvarande skulden är.

När skulden minskar betalar du mindre i ränta. Då blir det lite mindre ränta och lite mer amortering varje månad, men totalt betalar du samma belopp under hela löptiden. Annuitetslån är det vanligaste upplägget för privatlån. Det finns två olika varianter av annuitetslån. De kallas bibehållen annuitet (falsk annuitet) och ändrad annuitet (äkta annuitet).

Bibehållen annuitet

Bibehållen eller falsk annuitet innebär att annuitetsbeloppet (återbetalningsbeloppet) är detsamma under hela löptiden även om räntan skulle förändras. Detta är den variant som bankerna vanligtvis tillämpar för annuitetslån. Man kan likna annuitetsbeloppet vid två vågskålar och om räntan ändras kan annuitetsbeloppet bestå av en mindre del amortering och en större del ränta – eller tvärtom. På så sätt bibehålls en balans och annuitetsbeloppet förblir oförändrat.

Om räntan skulle ändras kan detta påverka återbetalningstiden, som kan bli längre eller kortare. Om räntan höjs kraftigt förlängs löptiden och om den skulle sänkas rejält kan det bli aktuellt med kortare löptid. Fördelen med bibehållen annuitet är att du vet i förväg hur stor din månadskostnad blir. En nackdel kan vara att du inte vet exakt hur lång löptiden blir.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet kallas även äkta annuitet och det betyder att annuitetsbeloppet räknas om varje gång det sker en förändring i ränteläget. Under löptiden kan återbetalningsbeloppet komma att justeras flera gånger och detta innebär att det kan höjas eller sänkas utifrån vilken ränta som gäller. När det nya annuitetsbeloppet beräknas tas hänsyn till ny ränta, aktuell skuld och kvarvarande återbetalningstid.

Löptiden eller återbetalningstiden är konstant och till det är alltså månadsinbetalningarna som ändras. Nackdelen med äkta annuitet är att det blir svårt att förutse den framtida månadskostnaden.

Hur fungerar ett annuitetslån

Hur fungerar ett annuitetslån?

Om du har annuitetslån betalar du samma summa vid varje betalningstillfälle (vanligtvis varje månad) till dess att skulden är helt återbetald. Det som utmärker annuitetslån är att fördelningen mellan (andelen) ränta och amortering ändrar sig under löptidens gång. Annuitetslån bygger på en relativt komplicerad formel där återbetalningen är upplagd så att du ska tjäna maximalt på Skatteverkets ränteavdrag.

Så beräknas annuitetslån

När man ska beräkna annuitetsbeloppet måste man veta lånebelopp, återbetalningstid (antal återbetalningstillfällen) och ränta. Ett annuitetslån ska vara återbetalt vid löptidens slut och därför anpassas de båda beståndsdelarna ränta och amortering (återbetalning) så att annuitetsbeloppet blir lika stort vid varje återbetalningstillfälle. Annuitetslånet bygger på att räntan ligger fast under hela lånets löptid. Sker förändringar kan man behöva beräkna om återbetalning och annuitetsbelopp.

Så här kan ett annuitetslån se ut:

Lånebelopp: 100 000 kronor:

Återbetalningstid: 5 år, månadsbetalning (60 månader)

Ränta: 5 %

Månad Skuld Amortering Ränta Annuitetsbelopp
1 100 000 kr 1470 kr 417 kr 1887 kr
2 98 530 kr 1477 kr 411 kr 1887 kr
12 83 484 kr 1539 kr 348 kr 1887 kr
24 64 583 kr 1618 kr 269 kr 1887 kr

 

Vad händer om räntan ändras?

Löptiden på annuitetslånet är också fastställt till ett visst antal år, men om räntan ändras kan detta påverka återbetalningstiden. Räntan kan gå upp eller ner och det finns tre vanliga sätt för långivare att hantera detta i samband med annuitetslån. Första alternativet är att räntan är låst under hela löptiden. Det andra alternativet är att en ränteändring görs inför kommande betalningar.

Det kan innebära att inbetalningarna blir högre (räntehöjning) eller lägre (räntesänkning). Det tredje och sista alternativet är att påverka lånesumman så att den sista inbetalningen blir högre eller lägre. Vilka lån berörs? Det finns både privatlån och billån som är av typen annuitetslån, men det gäller också den nyare varianten av CSN-lån (studielån tagna efter 30 juni 2001).

Sammantaget kan annuitetslånet hanteras på två sätt: Bibehållen annuitet (återbetalningsbeloppet förblir orört men återbetalningstiden påverkas) eller äkta annuitet (ändrad annuitet) vilket innebär att lånet läggs om så att löptiden behålls medan avbetalningsbeloppet höjs eller sänks beroende på ränteläge.

Är annuitetslån bra eller dåligt?

En fördel med annuitetslån är att du har bra kontroll och betalar samma belopp varje månad. Lånet utgår ifrån att du har mindre betalförmåga i början av löptiden och högre i slutet. Detta är framför allt aktuellt vid återbetalning av studielån då din inkomst beräknas öka med tiden. Räntan är något högre för annuitetslån än andra lån, men detta vägs upp av en jämn månadsbetalning vilket skapar stabilitet i din privatekonomi.

Vad är bäst – annuitetslån eller rak amortering?

Många föredrar annuitetslån eftersom de får samma belopp att betala tillbaka varje månad. Men rak amortering kan vara ett alternativ och här betalar du i regel något lägre ränta. Du amorterar av lika mycket varje månad, men du måste också betala ränta på skulden. Med rak amortering minskar räntan med tiden i takt med att skulden sjunker – förutsatt att räntan inte förhöjts.

Vilket ska man välja? I många fall har du inget val. Bostadslån är vanligtvis utformade som lån med rak amortering medan de flesta privatlån är annuitetslån. Många tycker att det är en stor fördel just att annuitetslån har ett fast annuitetsbelopp varje månad och detta gör det enkelt att planera sin ekonomi. Dessutom har ofta annuitetslån kortare löptid än bolån och beloppet är ofta betydligt lägre.

Om du har tänkt låna en stor summa pengar lönar det sig verkligen att välja rätt lån med låg ränta. Banken tjänar mest på annuitetslån och därför föreslår många detta som första alternativ. När det gäller bolån betalar du mycket i ränta eftersom lånet är stort och löper över lång tid. För mindre lån kan det vara en ganska obetydlig skillnad på räntekostnaden om man jämför annuitetslån och lån med rak amortering.

Räkneexempel för olika lån

Det kan vara svårt att föreställa sig hur annuitetslån och rak amortering kan se ut i verkligheten. Dessa två olika sätt att betala tillbaka lån kan verka krångliga. Men med hjälp av ett par tydliga räkneexempel kan vi illustrera hur ett lån skulle se ut. I vårt exempel kommer vi använda oss av följande siffror:

Lånebelopp: 100 000 kr
Årsränta: 2 % (fast ränta)
Avbetalningstid: 2 år (24 månader)

Räkneexempel – annuitetslån

För att kunna göra en beräkning av hur mycket du ska betala varje månad om du väljer annuitetslån krävs det att räntan är fast. I vårt exempel nedan utgår vi från en bunden årsränta på 2 %. I exemplet kan du tydligt se hur amorteringskostnaden för lånet successivt höjs, samtidigt som räntekostnaden sänks. Notera att den totala kostnaden (annuitetsbeloppet) för lånet förblir densamma varje månad.

Månadsbetalning: Amortering Ränta Totalt att betala Kvar på lånet
1 4083 kr 172 kr 4255 kr 95 917 kr
2 4090 kr 165 kr 4255 kr 91 827 kr

Den totala räntekostnaden efter 24 månader: 2 096 kr

Räkneexempel – rak amortering

I detta exempel använder vi oss av samma belopp, avbetalningstid och årsränta som för exemplet med annuitetslån. Här kan du tydligt se hur den totala månadskostnaden blir lägre för varje månad samtidigt som att amorteringskostnaden ligger kvar på samma nivå. Det beror på att räntan minskar efter hand i takt med att den återstående skulden minskar.

Månadsbetalning: Amortering: Ränta: Totalt att betala: Kvar på lånet:
1 4 166 kr 166 kr 4 332 kr 95 833 kr
2 4 166 kr 159 kr 4 325 kr 91 666 kr

Den totala räntekostnaden efter 24 månader: 2 083 kr

I dessa exempel kan du klart och tydligt se skillnaden mellan rak amortering och annuitetslån. En sak man kan utläsa är att slutkostnaden för lånet blev högre i exemplet med annuitetsmodellen. Med detta lån är kostnaden inledningsvis lägre. Skillnaden i dessa två exempel är dock inte jättestor. Men ju högre lånebelopp och ju högre ränta du har på lånet – desto mer kommer slutkostnaden att skilja sig åt beroende på vilken amorteringsform du väljer.

Det kan vara svårt att välja låneform, för ibland får du inte ens bestämma själv. Men du kan alltid se till att få så låg ränta som möjligt. För bolån kan en lägre ränta göra att du sparar mycket pengar varje år så var inte rädd för att förhandla! Och var inte rädd för att byta bank och flytta dina bolån om du får bättre ränta hos någon annan – det kan vara värt besväret.

Så här kan man sammanfatta:

Annuitetslån Rak amortering
Fast summa varje månad Varierande summa varje månad
Högre räntekostnad Lägre räntekostnad
Du betalar mindre i början Du betalar mer i början
Mer utsatt för ränteändringar Mindre utsatt för ränteändringar